ျမန္မာျပည္မွာ မဲေပးခြင္႔ရဖို႔နဲ႔


အိႏၵိယမွာ အုန္းသီးတစ္လုံးရဖို႔ကလည္း တကယ္႔ကို ခ်ဲလင္႔ဂ်္
အဟင္႔ ဟင္႔ ဟင္႔။

Post a Comment