ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ျမန္မာျပည္တြင္ မပြင့္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား


ကမ္းလက္ shared Sally Mya-Win's photo.
 
 Sally Mya-Win with Aung Myint Soe and 7 others
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ျမန္မာျပည္တြင္ မပြင့္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား။
၁။ မယ္ေတာ္ကိုင္စရာ သစ္ပင္ မရွိျခင္း။
၂။ နွစ္ျပည္ေထာင္ၾကား ခမည္းေတာ္နွင့္ မယ္ေတာ္ယူမိ၍ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒနဲ႕ ျငိေနျခင္း။
၃။ တျပည္သူေသြးေနွာ၍ ဘုရင္ မျဖစ္ဘူးျခင္း။
၄။ ရဟန္းျပဳရန္အတြက္ နတ္တို႔ဖန္ဆင္းေသာေက်ာင္းသကၤန္း၌ အာမခံခ်က္မရွိျခင္း။
၅။ ဒုကၠရစရိယာက်င့္စရာ ေတာမရွိျခင္း။
၆။ ဂဏာနို႕ဆြမ္း သပိတ္ေမွ်ာရန္ ျမစ္တြင္း ေရမရွိျခင္း။
၇။ ေဗာဓိပင္နွင့္ ေရႊပလႅင္ေနရာသည္ တပ္ပိုင္ေျမျဖစ္ေနျခင္း။
၈။ ငါးဦးထက္ပို၍ တရားေဟာသျဖင့္ တရားပြဲကို ပါမစ္ယူရျခင္း။
၉။ တရားေဟာရန္ သာသနာေရးမွ ဘြဲ႕လက္မွတ္သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိျခင္း။
၁၀။ တန္ခိုးျပာဋိကာ ျပျခင္းသည္ နိုင္ငံေတာ္အား အၾကည္ညိဳပ်က္ေစျခင္း။
၁၁။ ျပည္ပသို႔ တရားေဟာထြက္၍ ေက်ာင္းထိုင္ခြင့္မရျခင္း။
၁၂။ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ေက်ာင္းတြင္လက္ခံျခင္း။
၁၃။ ျမစ္တစ္ခုအေပၚမွ တရားေဟာခြင့္မရွိျခင္း။
၁၄။ ဒယ္အိုးက်မည့္ တရားမ်ား ေဟာေျပာျခင္းကို ခြင့္မျပဳျခင္း။
၁၅။ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းကို သံဃာအေရအတြက္ အပါးတစ္ရာထက္ပိုလြန္ျခင္း။
စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶဂါယာ ေျမျမတ္မဟာတြင္သာ ဘုရားပြင့္သည္။
(( Copied from Thiha Kyaw ))

Post a Comment