ဘုန္းဇင္ကိုေတာ႔ ျဖည့္ၾကည့္ၾကေပါ႔


ဘုန္းဇင္ကိုေတာ႔ ျဖည့္ၾကည့္ၾကေပါ႔ (အဲ႔ ကင္မရာမင္းကို အလုပ္ျဖဳတ္လိုက္ၿပီ)။
မ်က္ႏွာ တစ္ျခမ္းေပၚက ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ ဂုရုႀကီး ဆရာ သစၥာနီ။
မ်က္ႏွာ အျပည့္က ဆရာႀကီး ဦးတင္ဦး (က်ဴရွင္)။ ဟန္တင္တန္ကို ဘာသာျပန္ခ်လိုက္လို႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဆရာႀကီးက ေျပာတယ္။  ~~~~~
Comment photo from Ma Phyu Phyu Thinn


Post a Comment