ဦးတင္ေမာင္၀င္းတို႔ ကိုယ္တို႔က "စု" ေနတာ ၾကာေပါ႔


ခြီးတဲ့၊ သူက ခုမွလာၿပီး။ ဦးတင္ေမာင္၀င္းတို႔ ကိုယ္တို႔က "စု" ေနတာ ၾကာေပါ႔။
စလုံး အစိုးရက ၿငိဳျငင္၊ ျမန္မာသံ႐ုံးက ပတ္စ္ပို႔ သက္တန္း တိုးမေပး။ ျပည္ေတာ္၀င္ဖို႔ ဆိုျပန္ေတာ့ ဘလက္ လစ္တဲ့။ ကဲ ဂိုး တူ ေဂ်း။
ဒါနဲ႔ အိႏၵိယ ဂုရုႀကီး ဆရာဓမၼဂဂၤါဆီေျပး၊ ပီအိတ္ခ်္ဒီ ေက်ာင္းသားျဖစ္ေအာင္လုပ္၊ အိႏၵိယ သံရံုးမွာ ပတ္စ္ပို႔ သက္တန္းဆက္ခဲ့ရတာ။ ပီအိတ္ခ်္ဒီ ဆိုတာကလည္း ပတ္စပို႔ သက္တန္းတိုးဖို႔ သက္သက္ပဲ။ ဂဂၤါက ေျပာတယ္၊ ေဒါက္တာလုပ္ထားပါလား တဲ႔။ မလုပ္ခ်င္ဘူး၊ ပတ္စပို႔ သက္တန္း တိုးလို႔ရရင္ ေတာ္ၿပီ လို႔။
လြယ္မွတ္လို႔။ ေဖကူပါ ေမာင္ကူပါနဲ႔ "စု" ခဲ့ၾကရတာ။
ဟြန္း၊ ခက္ရခ်ည့္။ ခ္ခ္။

Post a Comment