ကဲ ေရႊျမန္မာ ဘယ္လမ္း ေရြးမလဲ


ဝိတ္နည္းနည္း တက္လာလို႔ ဒီေန႔ မနက္ ၆ နာရီမွာ ထၿပီး လမ္းျပန္ေလ်ွာက္ျဖစ္တယ္။
၅ ေပ ၁၁ လက္မ အရပ္က ေပါင္ ၁၅၅ နဲ႔ ၁၆၀ ၾကားမွာပဲ ရွိေနသင့္ ဆိုလား။

ေျပာခ်င္တာက ၃ လေလာက္ လမ္းမေလ်ွာက္ျဖစ္တဲ့ ကာလေလးအတြင္း ယူႏို႔စ္နဲ႔ ကမ္ဘာဂန္ ဘူတာၾကား ေတာ႐ိုင္းႀကီးက ပန္းျခံ ျဖစ္ေနပါေရာလား။ ကေလး ကစားစရာ၊ လူႀကီး ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္စရာ စုံလို႔။ အဲဒါ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီေလး ေကာက္လုပ္သြားတာ။ စလုံး အစိုးရက မေျပာဘူး၊ လုပ္ျပတာ။ ေနာက္ေန႔မွ ဓာတ္ပုံ တင္ေပးမယ္။

ေနာက္ မတူတဲ့ လူမ်ိဳး စ႐ိုက္ ႏွစ္ခု
မေလး အဘိုးႀကီးေတြက ကားမွတ္တိုင္မွာ ထိုင္၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္၊ ေလထု။
တ႐ုတ္အဘိုးႀကီးေတြက လမ္းေလ်ွာက္၊ ေျပး၊ စက္ဘီး စီး။
ကဲ ေရႊျမန္မာ ဘယ္လမ္း ေရြးမလဲ။

Post a Comment