ဂ်ပန္၊ တိုက်ိဳသံရုံးမွာ ေပးရမယ္႔ မဲေတြကို အီဂ်စ္ကို ပို႔ထည့္ခ်လိုက္ဆိုလား


စိတ္ပ်က္တယ္၊ အံ႔ဩတယ္၊ ရယ္ခ်င္တယ္ ေရြးေကာ္ရယ္ သက္လား
သတင္းကေတာ႔ သိၾကၿပီးသားပါ။ ျပည္ပ ႀကိဳတင္မဲေပးခြင္႔ ရက္တိုးေပးမယ္၊ အခု ေဆြးေႏြးေနတယ္၊ ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္ မသိရေသး။
ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႔အႀကဳံမရွိလို႔ မွားယြင္းခဲ႔ရ၊ မဲေပးသူေတြက စိတ္ရွည္ေပးၾကဖို႔ ေရြးေကာ္က ေတာင္းပန္။
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ႏိုင္ေျခရွိ၊ စသည္ စသည္။

ဒီမနက္ ပါးစပ္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ဖြင္႔ရီလိုက္မိတာက ပုံ ႏွစ္။
ဂ်ပန္၊ တိုက်ိဳသံရုံးမွာ ေပးရမယ္႔ မဲေတြကို အီဂ်စ္ကို ပို႔ထည့္ခ်လိုက္ဆိုလား။ က်န္း လုပ္ပုံက။Post a Comment