ကဲ အေရးေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာရြက္ေလး ဘာေလး ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ရေအာင္ လုပ္ၾကေပါ့ဗ်ာ


ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာက္စိ္မ္း၀င္ေငြက ကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံဆိုလား။
လူထုကမြဲ၊ စားသြားတာက ထိပ္သီး စစ္အရာရွိႀကီးေတြ၊ ခ႐ိုနီေတြနဲ႔ မူးယစ္ေဆး ေရာင္း၀ယ္သူေတြ တဲ့။
ကခ်င္လက္နက္ကိုင္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရတာကလည္း ဒါက အဓိက အေၾကာင္း ဆိုပါလား။

ေရြးေကာက္ပြဲ အမွီ ဖြလာမယ့္ ျပည္ပ မီဒီယာကလည္း စိတ္၀င္စားစရာ။
ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ သယံဇာတက ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ ဘာမွျဖစ္မလာေတာ့ ေဆြးေႏြးလို႔ လိပ္ေခါင္းထြက္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ရလာမွာ မဟုတ္ဘူး။
လူလည္လုပ္တာ မ်ားလြန္းေနတာကိုး။

Post a Comment