ရွား မီးအိမ္


အ႐ွင္ဆရာ ဇင္ေဝေသာ္ ..
ဆရာသည္ မထုံတတ္ေတး ပညာတတ္လူတန္းစားအေရအတြက္မ်ားပါက လူ႔အဖဲြ႕အစည္း နာသည္ဟု ဆုိေတာ္မူ၏။
မထုံတတ္ေတးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိလည္း အက်ယ္ဖြင့္ဆုိျပသင့္ေသးသည္မဟုတ္ပါေလာ...
မထုံတတ္ေတး၏ အဓိပၸါယ္ကုိ မျပဆုိပါက ဆရာ့အေပၚ၌ အဗ်ာပိတ အပရိပုဏၰေဒါသ (စကားအဓိပၸါယ္ မျပည့္စုံျခင္း) သင့္ေရာက္ေလရာ၏...

ဤသို႔ ေစာဒနာဖြယ္ ရွိေသာေၾကာင္႔ "........." ဟူေသာ အဆိုကို ဇင္ေဝေသာ္ ဆက္မိန္႔။
မထုံတက္ေတးဟူသည္ကား မေဌးတက္တုံ၊ မေဌးဘဲ တက္တုံ (ဆင္းတုံ) ဟူသည္တည္း။
*************************************************************************
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ဗဟုသုတ

ဒီနည္းကုိ က်မ္းတက္က်မ္းထြက္လို႔ေခၚၿပီး ဓမၼာစရိယတန္းမွာ ေျဖဆိုၾကရပါတယ္။ ေပး ထားတဲ႔ ဝါက်ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ေတြကို ၾကည့္၊ အျပစ္ မေရာက္ ေရာက္ေအာင္ ရွာႀကံၿပီး ေစာဒနာျခင္း၊ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း အတတ္ပညာပါ။ အလြန္ေခတ္မွီပါတယ္။ အခုႏွစ္ေတြမွာ ကမၻာ႔တကၠသိုလ္ႀကီးေတြ အေလးတယူလုပ္လာရတဲ႔ "Critical thinking" ဆိုတာက ဓမၼာစရိယ ၿပီးသြားတဲ႔ ရဟန္းေတြအတြက္ အသစ္အဆန္းေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။

Post a Comment