ကာခ်ဳပ္က ေျပာတယ္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈခံရသူမ်ား ကို မဲမေပးသင့္ဘူးတဲ့


ကမ္းလက္ shared Tin Lay's post.
 Tin Lay added 4 new photos.
ကာခ်ဳပ္က ေျပာတယ္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈခံရသူမ်ား ကို မဲမေပးသင့္ဘူးတဲ့။
ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို လႊမ္းမိုးႏိုင္သူျဖစ္ရင္ေကာ ကာခ်ဳပ္ႀကီး။
ဒီႏိုင္ငံျခားသူေလးေတြက NLD ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈ ခံ႐ွာသူေတြပါ။ က်ဳပ္ NLD ကို မဲေပးလိုက္ေတာ့မယ္ေနာ္။
  
 
 
 

Post a Comment