"ေက်ာင္းပိတ္ရက္ မဟုတ္ပါဘဲ ေက်ာင္းသားေလးေတြကို ဘာေၾကာင္႔မ်ား ဒီေနရာ ေခၚထားၾကတာပါလိမ္႔


က်ေနာ္ တရုတ္ျပည္ ေလယာဥ္ကြင္းထဲ ေရာက္စဥ္ ဝတ္စုံညီ ေက်ာင္းသားေလးေတြက "ႀကိဳဆိုပါတယ္၊ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုပါတယ္" သီခ်င္းေလး ၿပိဳင္တူဆိုရင္း ပန္းစည္းကေလးေတြ ေဝွ႔ယမ္းၾကတယ္။
က်ေနာ္ စဥ္းစားမိတာက "ေက်ာင္းပိတ္ရက္ မဟုတ္ပါဘဲ ေက်ာင္းသားေလးေတြကို ဘာေၾကာင္႔မ်ား ဒီေနရာ ေခၚထားၾကတာပါလိမ္႔၊ ဒီအခ်ိန္မွာ သူတု႔ိေလးေတြဟာ စာသင္ခန္းထဲမွာ ရွိေနရမွာ မဟုတ္ဘူးလား" ဆိုတာပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။
(လီကြမ္းယု)
(သမၼတႀကီးနဲ႔ လက္ေထာက္ ဆရာေဌးဦးတို႔ဆီ ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးၾကပါကြယ္တို႔ရယ္။)

Post a Comment