တစ္နပ္စား ဉာဏ္


အရိုးသားဆုံး ေျပာရရင္ ေထာက္ခံမႈရဖို႔ "ဒံေပါက္နဲ႔ ေငြ ငါးေထာင္ကိစၥ" ကို အျပင္မွာေနသူ အဖို႔ မ်က္ေစ႔နဲ႔ ျမင္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ (စကၤာပူကို မရိုးသားတဲ႔ ဒန္ေပါက္ေတြ ေရာက္မလာဘူး၊ ရိုးရိုးသားသား စားစရာေလးေတြပဲဲ အခ်င္းခ်င္း ေဝၾကတယ္။ ဒါကလည္း ဘယ္ပါတီကို ေထာက္ခံသူမဆို ရၾကတယ္။)

ဒါေပမဲ႔ ဒါကလည္း ေရြးေကာ္ရဲ႕ ကေဘာက္တိကေဘာက္ခ်ာ ကိစၥလို ဟိုးေလးတေက်ာ္ေတာ႔ ျဖစ္ေနတယ္။
ဒါသာ အစစ္အမွန္ဆိုရင္ေတာ႔ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ဉာဏ္က တစ္နပ္စား ဉာဏ္ပဲ။
ပညာမတတ္ရွာသူေတြကို နားလွည့္ ပါးရိုက္လုပ္တာလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

ဒါေပမဲဲ႔ ေငြငါးေထာင္ယူသြားသူတိုင္း ပါးအရိုက္ ခံ၊ မခံဆိုတာကေတာ႔ မေသခ်ာလွျပန္ဘူး။
(ဒီသတင္း မမွန္ရင္ အစိုးရကိုေရာ၊ အစိုးရေထာက္ခံသူေတြကိုပါ ေတာင္းပန္ပါတယ္)

ကိုယ္႔ပါတီေထာက္ခံသူကိုသာ ေပးတဲ႔ ဒန္ေပါက္နဲ႔ ဘယ္ပါတီကို ေထာက္ခံသူကိုမဆို ေဝငွေနၾကတဲ႔ စကၤာပူရဲ႕ ေစတနာကို ယွဥ္ၾကည့္ရင္ အစိုးရဟာ ႏွလုံးရည္တိုက္ပြဲမွာ ျပည္သူကို ခြက္ခြက္လံေအာင္ ရွဳံးေနတယ္။

Post a Comment