ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဘိုႏိုလို မ်က္မွန္အမည္းႀကီးနဲ႔ ေဘာ္ဒီဂတ္ လုပ္ခ်င္တာေပါ့


တိုက္ဆိုင္မႈရယ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ကံကေတာ့ ပါတယ္။
ေဒၚစု ဥေရာပခရီးစဥ္သြားခ်ိန္ U2 က တအားေပါက္ေနတာ။ အဲဒီအခ်ိန္ U2
အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဘိုႏိုႀကီးက မ်က္မွန္ အမည္းႀကီးနဲ႔ ေဒၚစုကို အႀကိဳအပို႔လုပ္၊ ေဘာ္ဒီဂတ္ လုပ္ခဲ့တာ။

ကိုယ္က ဘာမွ မဟုတ္ေပမဲ့ အဲ့ဒီဖီးလ္ေလးကို သေဘာက်တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကမာၻ႔အျမင္ကို အခ်ိန္ နည္းနည္းဆြဲလိုက္တာ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရာသီနဲ႔ ၫွိလိုက္တယ္ေပါ့။

ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ ဒီစာအုပ္ကလည္း ေပါက္သြား တယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့
ဘိုႏိုလို မ်က္မွန္အမည္းႀကီးနဲ႔ ေဘာ္ဒီဂတ္ လုပ္ခ်င္တာေပါ့။

အခုလည္း ကိုယ့္ရွိတဲ့ ကေလာင္ေလးနဲ႔ ၀န္းရံခြင့္ရတယ္ ဆိုေတာ့ မဆိုးဘူးေပါ့ဗ်ာ။
ဒီစာအုပ္ကို အခ်ိန္မီထုတ္လို႔ ေက်းဇူးတင္တယ္ဆိုသူေတြ အတြက္ပါ။
ဇင္ေ၀ေသာ္

Post a Comment