သီတဂူဆရာေတာ္


သီတဂူဆရာေတာ္ သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာတရားေဟာရင္ (ဘုရားေဟာကို ရွင္းလင္းေအာင္ ေဟာျပတတ္လို႔) နာတတ္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ႔ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတရားေတြကိုေတာ႔ ပုထုဇဥ္ဟာ (ဆရာေတာ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဟားဘတ္ ပါေမာကၡျဖစ္ျဖစ္) နယ္ပယ္ႏွစ္ခုကို ပညာရွင္ဆန္စြာ မႏိုင္နင္းဘူး ယုံၾကည္လို႔ တခုတ္တရ မနာျဖစ္ပါ။ တရားနာမယ္႔အစား ဟန္တင္တန္၊ ကစ္ဆင္းဂ်ား၊ ဖူကူယားမားတို႔ စာအုပ္ ေတြကိုပဲ ဖတ္ပါတယ္။ ၾကည္ညိုပါတယ္။ မဆဲေၾကး။

Post a Comment