တရားနာ မသြားေတာ႔ဘူးကြာ


"တရားနာ မသြားေတာ႔ဘူးကြာ၊ ရြာလူႀကီးအလွဴဆို အေသာကမင္ႀကီးအေၾကာင္း၊ ပိုက္ဆံရွိတဲ႔လူေတြရဲ႕ အလွဴဆို ဝိသာခါ၊ အနာထပိဏ္တို႔ အေၾကာင္း၊ ငါတို႔လို႔ ငမြဲေတြ အလွဴဆို မဟာဒုက္အေၾကာင္း ေဟာမွာ။ သိေနတာပဲ" ရြာက လူေနာက္တစ္ေယာက္ ေျပာတာ။ ျငင္းရ အခက္၊ လက္ခံရ အခက္။

ဘုန္းဇင္လည္း ေျပာၾကည့္ဦးမယ္ "တရားနာ မသြားေတာ႔ဘူးကြာ၊ စကၤာပူလာေဟာရင္ စုႏိုင္မွ ခ်မ္းသာမယ္ ေဟာမွာ၊ ျပည္တြင္းမွာေဟာရင္ ဒကာႀကီး တာဝန္ဆက္ထမ္းပါအုံး ေဟာမွာ"
(အဲသလို ဟန္ခ်က္ထိန္းၿပီး ပရဟိတ လုပ္ႏိုင္တာကို ၾကည္ညိဳတာဘာ ဖ်ာ႔)

Post a Comment