ဆရာႀကီး ဦးေဌးေအာင္ကို သတိရတယ္


ဆရာႀကီး ဦးေဌးေအာင္ကို သတိရတယ္။ တစ္ႏွစ္လုံး သူ သင္ခ်င္ရာ သင္တာ၊ သူ သင္မ်ွကလည္း အသစ္ေတြ၊ မွတ္စရာေတြခ်ည္းပဲ။ စာေမးပြဲအတြက္ ေလးပုဒ္ေမးမယ္ဆိုရင္ ေလးပုဒ္စလုံး ေပးတာ။ ဆရာႀကီးကို မခ်စ္တဲ႔ တပည့္ မရွိေလာက္ဘူး။ ဒီၾကားထဲ ခရမ္းဆိုတဲ႔ေကာင္က "ဆရာႀကီး တစ္ပုဒ္ေလာက္ ထပ္ေပးပါအုံး" ဆိုလို႔ ဆရာႀကီးက "ေတာ္ၿပီေလ၊ ေလးပုဒ္ေမးမယ္၊ ေလးပုဒ္ေပးၿပီးၿပီပဲ" တဲ႔။ အတန္ၿပီးေတာ႔ အဲ႔ေကာင္ကို ဝိုင္းဆဲၾကတာ မိုးမႊန္ေနေရာ။ ဆရာႀကီးကမ်ား တစ္ပုဒ္ ထပ္ေပးရင္ တစ္ပုဒ္ ပိုက်က္ေနရမွာေလ။
အခုလည္း ဆယ္ပုဒ္ကို ဆယ္ပုဒ္စလုံး ေပးထားတာ။ ခ်စ္ေအာင္လို႔။

~~~~~
မေန႔က ေမးခြန္း။ စိတ္၀င္စားရင္ ေျဖၾကည့္ၾကပါလား။
ေမးခြန္းက သီဟိုဠ္က တိုက္႐ိုက္လာတာပါ။ ဒီက ေကာလိပ္ပဲ။
ဘုန္းဇင္ သင္တဲ႔ဘာသာရပ္။ နားလည္ေအာင္ သင္တယ္။ ေမးခြန္းကေတာ႔ ၉ ပုဒ္ ကြက္တိေပးတာ။ တပည့္ေမတၲာ ခံယူမယ္႔ ဆရာဆိုေတာ႔ေလ။
(October 25 at 7:11am)


Post a Comment