ဦးသိန္းစိန္က အင္းေလးကန္ႀကီးအတြက္ ကတိေတြေပး


ဦးသိန္းစိန္က အင္းေလးကန္ႀကီးအတြက္ ကတိေတြေပး၊
ေဒၚစုက သူသာ အာဏာရရင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူကို အရင္အသိေပးမယ္ဆိုတဲ႔အေၾကာင္း ကတိေတြေပး။
ဟုတ္ခ်င္ ဟုတ္ၾကေရာေပါ႔။ မဟုတ္လို႔ကေတာ႔ ျမင္းကို လက္သီးနဲ႔ထိုးမွာ။
(ဘုရားဝတ္တက္ေတာ႔မယ္၊ ဘိုင္႔ဘိုင္)


Post a Comment