ဒီေန႔ က်ေနာ္ဖတ္မိ၊ စပ္မိတဲ႔ စာႏွစ္ပုဒ္


(တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ႏွစ္ပုဒ္စလုံးက ဓမၼဂဂၤါ ေရးထားတာ ျဖစ္ေနပါတယ္)
***************************************************
(၁)
သၾကားစက္ရံုက ထုတ္လုပ္မႈ ေကာင္းေနတယ္
လူတိုင္းနဲ႕ တည့္ေအာင္ ေပါင္းေတာ့မယ္
ဘဝက တိုတိုေလး
အလြမ္းက အရွည္ႀကီးေလ။
*************************************
(၂)
အရွင္ဝီရသူအတြက္ မုဒိတာစကား
----------------------------------
ယေန႕ နံနက္ အရွင္ဝီရသူႏွင့္ ဒကာႀကီးဦးတင္ဦးတို႕ ေတြ႕ဆံုၾကပံုဗီဒီယိုဖိုင္ကို ဘႀကီးဘုန္းႀကီး ကလစ္ခဲ့သည္။ ဒကာႀကီးဦးတင္ဦး၏ သာသနာေတာ္အား ႐ိုက်ိဳးေသာပံုရိပ္ကို ထင္ရွားစြာ ျမင္ရသလို အရွင္ဝီရသူ၏ ျဖစ္စဥ္အားလံုး ျခံဳငံုမိေစေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ကထာစကားအခ်ိဳ႕ကိုလည္း နာၾကားခြင့္ရခဲ့၏။
ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ေရႊျပည္ႀကီး၏ ပရိယတၱိစာေပေလာကတြင္ ထင္ရွားသည့္ အရွင္ေနမိႏၵ(ေတာင္ႀကီး) က ဒကာႀကီးဦးတင္ဦး၏ နိဝါတတရားႏွင့္ အရွင္ဝီရသူ၏ ပုဂၢလဓိ႒ာန္ထက္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ စကားမ်ားအတြက္ မုဒိတာျဖစ္မိေၾကာင္း ဂ်ဴနီယာ့ဂ်ဴနီယာ ဘႀကီးဘုန္းႀကီးေလးအား တခုတ္တရဖုန္းဆက္မိန္႕ၾကားခဲ့ပ့သည္။

ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္ႀကီးသည္လည္း ထိုဗီဒီယိုဖိုင္ကို ရႈျမင္သံုးသပ္ကာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာစိတ္ႏွလံုးျဖင့္ အျပဳံးလက္နက္ကိုင္ဆြဲကာ ညီၫြတ္ေသာျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေထာင္ေရးသာ အခရာက်ေပသည္
ဟု မိန္႕ေတာ္မူေၾကာင္း --။

Post a Comment