ေနာက္ႏွစ္ျပန္မယ္နဲ႔ ေန လာခဲ႔တာ


ဒီေန႔ ဒကာႀကီး ဦးသန္းျမင္႔နဲ႔ ဒကာမႀကီးေဒၚရီတို႔ပါ ဆြမ္းလာကပ္တယ္၊ မွတ္မိေသးတယ္..
"ဆရာေတာ္၊ စကၤာပူ ေရာက္တဲ႔ႏွစ္ကစၿပီး ေနာက္ႏွစ္ျပန္မယ္၊ ေနာက္ႏွစ္ျပန္မယ္နဲ႔ ေန လာခဲ႔တာ ဒီေကာင္ေတြ လုပ္ေနတာနဲ႔ အခုထိ မျပန္ရေသးဘူးဘုရား"
"ဒါနဲ႔ ဒကာႀကီး အသက္က"
"၈၀ ေလ ဘုရား" တဲ႔။
အဲသလိုေျပာတာ သုံး ေလးႏွစ္ေတာ႔ရွိၿပီ။
(သူက ဂ်ာမဏီေက်ာင္းဆင္း၊ ဂ်ာမန္စကား ေကာင္းေကာင္းတတ္၊ စကၤာပူ အစိုးရဆုေပးတဲ႔ တံဆိပ္ေတြနဲ႔ ပိုလီဆရာ၊ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ တစ္ခုမွာလည္း သုေတသနပိုင္း ဆရာ)

Post a Comment