ပထမယာမ္၏ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သခၤတ


ျဖန္းကနဲ လင္းလက္ပစ္လိုက္ဖို႔
ဝိုင္ယာႏွစ္ပင္ရဲ႕ မိတ္ဆက္ပြဲကိုေစာင္႔ေနသူ
ထန္းကနဲ ကြဲအက္ပစ္လိုက္ဖို႔
ေဒါသတႀကီး ေဆာင္႔ခ်မႈကို ေစာင္႔ေနသူ
မီးလုံးတစ္လုံး၊ ဖန္ခြက္တစ္လုံး
မဟုတ္ဘူး၊ တကယ္ဆို တစ္ခုမွမဟုတ္ဘူး

လူ႔ျပကၡဒိန္ေတြသာတူခဲ႔ရင္
ဒီအခ်ိန္မွာ
ပုေဗၺနိဝါသာႏုသတိနဲ႔
ပထမယာမ္ကို ေတာ္လွန္ေနခ်ိန္။ ။


ကဲ ငါ႔ညခင္းေရ
ဒီမွာ ငါ ခိုးဝွက္ယူလာခဲ႔တဲ႔ လမင္းေလးတစ္ခု။
ကဲ ငါ႔လမင္းေလးေရ
ဒီမွာ ငါ ေစာင္႔ထိန္းခဲ႔ရတဲ႔ အၿပဳံးတစ္ခု။
ကဲ ငါ႔အၿပဳံးေလးေရ
ဒီမွာ ငါဆိုက္ခဲ႔တဲ႔ ကမ္းတစ္ခု

ေယဓမၼာ ေဟတုပၸဘာဝါ။ ။အေနကဇာတိသံသာရံ၊ သႏၶာဝိသံ အနိဗၺိသံ။
ဂဟကာရံ ဂေဝသေႏၲာ၊ ဒုကၡဇာတိ ပုနပၸဳနံ။

Through many a birth,
Wandered I.
Seeking the builder of the house,
Sorrowful indeed is birth again and again.


ေယဓမၼာ ေဟတုပၸဘဝါ
ေတသံေဟတုံ တထာဂေတာ အာဟ။
ေတသဥၥ ေယာ နိေရာေဓာ
ဧဝံဝါဒီ မဟာသမေဏာ


Off things that proceed from a cause,
Their cause the Tathagata has told.
And also their cessation,
Thus teaches the Great Ascetic.


(PTS English translation)

Post a Comment