ေနလင္းထြန္းကေတာ႔ အခ်ိန္ပို မလို၊ ပင္နယ္တီမလို၊ မိနစ္ ၉၀ အတြင္း အျပတ္ျဖတ္မယ္ ဆိုပဲ


ေနလင္းထြန္းကေတာ႔ အခ်ိန္ပို မလို၊ ပင္နယ္တီမလို၊ မိနစ္ ၉၀ အတြင္း အျပတ္ျဖတ္မယ္ ဆိုပဲ။ အားေပးၾကေပါ႔။
စထရိတ္တိုင္းကလည္း မ်က္ႏွာျပည့္ေဖာ္ျပထားတယ္။
(ပစ္ဒဏ္ေဘာ၊ ေဒါင္႔ကန္ေဘာရရင္ကိုပဲ တအုန္းအုန္းေအာ္ေနတဲ႔ ပရိသတ္ဆိုပဲ။ ကြင္းထဲေအာ္တာက ဥပေဒေဖာက္တာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဦးေအာင္ေဇယ် အဝတ္အစားမ်ိဳးေတြ ဝတ္တာေတာ႔ မလုပ္အပ္ဘူး ထင္ပါတယ္၊ သိကၡာက်သလို လူႀကီးလူေကာင္း မဆန္ရာလည္းေရာက္တယ္)


Post a Comment