စာအုုပ္သတင္း


ကမ္းလက္ shared New River's photo.
စာအုုပ္သတင္း
------------------
ဇင္ေ၀ေသာ္
-----------------
နားဝင္မခ်ိဳ (ဇင္ေဝေသာ္)
လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ပဋိပကၡ၊ ဒုတိယတြဲ (ဇင္ေဝေသာ္)
စုဋီကာ (သို႔) ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျဖတ္သန္းျခင္း (ကေလာင္စုံ)
ၿပဳံးစိစိ ခ်ဥ္ ငန္ စပ္ေလးမ်ား (ဇင္ေဝေသာ္)
(ဇြန္လ ၁၉ ရက္ စင္ထရယ္ဟိုုတယ္တြင္ မိတ္ဆက္ပြဲက်င္းပမည္။)

ရွင္အာစာရ
---------------
တရားမင္းသခင္ (ဗုုဒၶ၀င္သစ္)
(ကန္႕ေကာ္၀တ္ရည္စာေပ မွ ထုုတ္ေ၀မည္)
ဓမၼဂဂၤါ
=====
ေအဒီႏွစ္ေထာင္ပလပ္စ္ရန္ကုုန္ (ဒုုတိယအၾကိမ္)
ရဟန္းႏွင့္ ပင္လယ္ (ဒုုတိယအၾကိမ္)
အဓိပတိလမ္းေပၚက ရဟန္း(ဒုုတိယအၾကိမ္)
မင္းကုုိႏိုုင္မ်ားစြာအတြက္ သမၼတၾကီး၏ ၀ိမုုတၱိျခင္တစ္ေကာင္

 

Post a Comment