ပရမတၳနီးပါးမွန္တဲ႔ အမွန္တရား


ကုလသမဂၢမွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္
အိုလံပစ္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္
(အျပင္မွာ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ)
ေနာက္ဆုံးအေျဖက စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းအတိုင္းပဲ ရွိတယ္။
ဒါက ပရမတၳနီးပါးမွန္တဲ႔ အမွန္တရား။
တျဖည္းျဖည္း ကိုယ္အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ယူဖို႔ပဲ ရွိတယ္။

Ref: The Clash of Civilizations

Post a Comment