ေျမာက္ကုိရီးယား (သုိ႔မဟုတ္) ဆင္ေသကုိ ဆိတ္သားေရနဲ႔ ဖုံးတဲ႔ႏိုင္ငံ


(လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကမၻာ႔အျမင္၊ လီကြမ္းယု)

ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ ကြ်န္ေတာ္ မေရာက္ဖူးသလို သြားခ်င္စိတ္လည္း တစ္ခါ မွ မေပါက္ခဲ့ဖူးပါဘူး။ အလြန္ထူးဆန္းလွတဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္က လူေတြေတာင္ အခြင့္အေရးတခ်ိဳ႕ကုိ ရရွိၾကတယ္။ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ လူထုတစ္ရပ္လုံးဟာ ျပင္ပကမၻာနဲ႔ အဆက္ျပတ္၊ လုံးဝဖိႏွိပ္ျခင္းကုိ ခံေနၾက ရပါတယ္။ တိတိက်က်ေျပာရရင္ ကင္(မ္)မိသားစုဟာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ သုႆာန္တစျပင္မွာ က်ိန္စာတုိက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သလုိကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတာပါ။........

ဒီလုိ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္လာတဲ့ ေခတ္ႀကီးထဲမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ ဆင္ေသကုိ ဆိတ္ သားေရနဲ႔ဖုံးအခ်ိဳးနဲ႔ ဒီေလာက္ႀကီး အခ်ိန္ၾကာေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ထားႏုိင္တာ ကုိပဲ အေတာ္ႀကီး ထူးဆန္းေနပါတယ္။ သူတုိ႔မွာ အုိင္ဖုန္းမရွိ၊ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းတီဗြီ မရွိ။ သူတုိ႔မွာ ဒါေတြရွိရင္လည္း အလိမ္အညာဇာတ္လမ္းႀကီး ဆက္ကလုိ႔ ရမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။.................................


ေျမာက္ကုိရီးယားလူထုတစ္ရပ္လုံးဟာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ သူတုိ႔ အလိမ္ခံလုိက္ ရၿပီဆုိတဲ့ အသိနဲ႔ အိပ္ယာကလန္႔ႏုိးလာၾကခ်ိန္မွာေတာ႔ ကင္(မ္)မိသားစုကုိ အဟုတ္ႀကီးမွတ္ၿပီး ကုိးကြယ္ခဲ့တဲ့ သူတုိ႔တေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ ဦးေႏွာက္မဲ့ခဲ့ၾကတယ္၊ ကမ္ (မ္) မိသားစုေျပာတဲ့ ကမၻာ့စံျပႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ ယုံၾကည္ခဲ့ၾက ျခင္းဟာ ဘယ္ေလာက္ ဆင္ျခင္တုံးတရား ကင္းမဲ႔ခဲ့ၾကတယ္ ဆုိတာ နားလည္သေဘာေပါက္လာၾကပါလိမ့္မယ္။..................................

စစ္တပ္အင္အားရွိဖုိ႔ အဓိက ဆုိတဲ့ေပၚလစီနဲ႔ သူတုိ႔က စစ္တပ္ကုိ အင္အားျဖည့္ခဲ့ေပမဲ့ ေတာင္ကုိရီးယားရဲ႕စီးပြားေရးအားအစြမ္းက သူတို႔ထက္ အမ်ားႀကီးသာလြန္ေနပါတယ္။....................................

ကုိယ့္မွာ လက္နက္ပဲရွိၿပီး စီးပြားေရးေနာက္ခံမေတာင့္တင္းဘဲ စစ္ပြဲထဲ ဝင္သြားမယ္ဆုိရင္ ဒီစစ္ပြဲကုိ ၾကာရွည္ထိန္းမထားႏုိင္ပါဘူး။ ေျမာက္ကုိရီး ယားက လူေတြလည္း အ႐ူးေတြမွ မဟုတ္တာ၊ ဒါေလာက္ေတာ့ သေဘာက္ေပါက္ၾကပါတယ္။.....................................

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment