ေႏြေရာက္မလာတဲ ့ေႏြဦး


(လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကမၻာ႔အျမင္၊ လီကြမ္းယု)

"တ႐ုတ္ေတြက အဲဒီကုိ သြားၿပီး ရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံမယ္၊ ရသမွ် သယံဇာတကို တူးယူမယ္"

ေမး။ ။ အာရပ္ကမၻာထဲမွာ ဘယ္လုိႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ေတြ ရွိလာႏိုင္မယ္ လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။ အာရွတုိက္လုိပဲ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းမွာ အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္ အားၿပိဳင္မႈေတြ ရွိလာ ႏိုင္မလား။

ေျဖ။ ။ ဘယ္အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမွ ပါ၀င္ပတ္သက္လို႔ မရဘူး။ အဲဒီေဒသ တြင္းမွာ စုိးမုိးထားႏုိင္တဲ့ အင္အား က အီရန္မွာပဲ ရွိတယ္။ တ႐ုတ္လည္း အေရွ႕အလယ္ပိုင္းကိုမသြားႏုိင္ဘူး။ သိပ္ေ၀းလြန္းတယ္။ အေမရိကန္ေတြ သြားရင္လည္း သူတုိ႔ အလံေတြ မီး႐ိႈ႕တာခံရမယ္။ သူတုိ႔သံအမတ္ေတြ အသတ္ခံရမယ္။ လစ္ဗ်ားမွာလည္း ဒီအတုိင္း ျဖစ္ခဲ့တာပဲ။

ေမး။ ။ အဲဒီ ေဒသထဲမွာ အေမရိကန္လႊမ္းမုိးမႈနဲ႔ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ စိတ္၀င္ စားမႈ ကုန္ခမ္း လာေနၿပီလား။

ေျဖ။ ။ သူတုိ႔ သယံဇာတေတြေၾကာင့္ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈ ကေတာ့ ေလ်ာ့က်သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ ႏုိင္ငံထဲမွာ ရွဲ(လဲ) ဂက္(စ္)(Shale gas) တစ္မ်ိဳး ေတြ႔ထားၿပီ လုိ႔ အေမရိကန္ ေတြကေျပာတယ္။ ဒါဆုိရင္ စြမ္းအင္အတြက္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အားကိုးစရာ မလုိေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံ အမ်ားစုမွာ ရွဲ(လ္)ဂက္(စ္)ကမရွိဘူး။ ဒီေတာ့ ေရနံဟာ အေရးႀကီးေနဦး မွာပဲ။ ေလယာဥ္ေတြ၊ သေဘၤာေတြနဲ႔ တျခားကူးသန္းသြားလာေရး ယာဥ္ေတြ အတြက္ ေရနံက လုိေနဦးမွာပဲ။ေမး။ ။ တ႐ုတ္ျပည္ကလည္း ဒီအထဲကို ၀င္ပါလာခ်င္ေနမွာပဲ။

ေျဖ။ ။ အမွန္ပဲေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔အတြက္ ခရီးအကြာအေ၀းက မနည္းလွဘူး ဆိုေတာ႔ အင္အား ျဖည့္တင္းေပးႏုိင္ဖုိ႔မလြယ္ကူလွဘူး။ တ႐ုတ္ေတြက အဲဒီကုိ သြားၿပီး ရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံမယ္၊ ရသမွ် သယံဇာတကို တူးယူမယ္။ အာဖရိကမွာလည္း ဒီအတုိင္းပဲ သူတုိ႔လုပ္ေနၾကတာပဲ။ ေရနံနဲ႔ အျခားအေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ပစၥည္းေတြရဖုိ႔ ကြန္ဖရင့္ခန္းမ ႀကီးေတြ ေဆာက္ေပး၊ ျပည္သူ႔ခန္းမေတြ ေဆာက္ ေပး လုပ္ေနၾကတာ။

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment