စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေကာက္ခ်က္ေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ လြဲခဲ႔တဲ႔ ဆရာႀကီးလီဟာ အခုလည္း.........


ျမန္မာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျခင္း

"ႏိုင္ငံရဲ့ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္မႈကို အဓိကအားရွိေစမယ္႔ ေနာက္အခ်က္ တစ္ခ်က္ ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေရာက္ရွိေနထုိင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြပါပဲ။ ျမန္မာျပည္ထဲကေန ထြက္ေျပးသြားၾကတဲ့ အဲဒီအုပ္စုဟာ အေတာ္ဆံုးျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ပါ။ သူတို႔က ေမြးလာတဲ့ကေလးေတြက ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚထားရွိရမယ့္ တာဝန္ နဲ႔ဝတၱရားေတြကို မသိေတာ့ဘူး ဆိုရင္ေတာင္မွ ျမန္မာျပည္ကေန ငယ္စဥ္မွာ ထြက္ခြာခဲ့သူေတြ၊ အရြယ္ေရာက္မွ ထြက္ခြာခဲ့သူေတြကေတာ့ လူမ်ိဳးေရးအသိ နဲ႔ လူမ်ိဳးေရးခံယူခ်က္ ၿမဲျမဲ ျမန္ျမန္ရွိေနၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈေတြနဲ႔အတူ အဲဒီ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာေတြကိုပါ ျပန္လာေအာင္ စည္းရံုးၿပီး စီးပြားေရး စတင္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံအတြက္ တကယ့္အခြင့္ အေရးႀကီး တစ္ခုဆိုတာ ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလြဲပါပဲ။"

Post a Comment