ေမ်ွာ္လင္႔ခ်င္သည္ ျမန္မာျပည္


" ႏုိင္ငံေတာ္ အခက္ႀကံဳေနရၿပီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕လံုၿခံဳေရးကိုလည္း စိုးရိမ္ေနရၿပီဆုိရင္ ဒီမိုကရက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရီပတ္ဘလင္ကန္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေမရိကန္ေတြအားလုံးဟာ တစ္ခုတည္းေသာႏိုင္ငံေတာ္အလံရဲ႕ေအာက္မွာ အတူတူလက္တြဲကိုင္ၿပီး ျပႆနာရဲ႕အေျဖကို ရွာတတ္ၾကတာမ်ိဳးပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ ႏုိင္ငံေရးျငင္းခံုေနၾကတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အာ႐ံုသိပ္စိုက္မေနပါဘူး။ ဒါေတြက ေရရွည္ျပႆနာလည္း မဟုတ္ပါဘူး"

Post a Comment