ကဲ သေဘာတူၾကသလား


ေမး ။ ။ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ လစ္ဗ်ားဆီကေန
သခၤန္းစာယူႏုိင္သလုိ ျမန္မာဆီကလည္း သခၤန္းစာယူႏုိင္မယ္ မဟုတ္ဘူး လား။ သူတုိ႔စစ္အာဏာရွင္ေတြလည္း ေနာက္ဆုံး စိတ္ ေျပာင္းခဲ့ၾကတာပဲ။

ေျဖ ။ ။ ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဒီပုံအတုိင္းဆုိရင္ ဘယ္မွေရာက္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆုိတာ သေဘာေပါက္လုိ႔ေျပာင္းသြားၾကတာ။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေနတာကုိ သူတုိ႔ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီပုံစံနဲ႔ ဆက္ၿပီးခရီးဆက္လုိ႔ မရႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ ေနာက္ဆုံး ၿပိဳလဲက်သြားမွာဆုိတာကုိ သူတုိ႔ သိသြားၾက တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျမာက္ကုိရီးယားေတြက ယဥ္ေက်းမႈအရေရာ ပုံသ႑ာန္အရပါ မတူ ကြဲျပားေနၾကတယ္။ ျမန္မာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ လုံျခည္နဲ႔ေခါင္းေပါင္း ဝတ္ ထားတာကုိ ၾကည့္၊ ကုိရီးယားေတြေလာက္ ရက္စက္ ေခါင္းမာပုံ မေပါက္ဘူး။ လူေတြခ်င္း မတူၾကဘူး။

Post a Comment