အိမ္ေျပာင္းတယ္ဆိုတာ ဒါမွအစစ္


အိမ္ကို အလံုးလိုက္မၿပီး ဒီလို႔ေရႊ႔လို႔ရသတဲ့
အိမ္ေျပာင္းတယ္ဆိုတာ ဒါမွအစစ္ :D စည္းလံုးညီညာ ေအာင္ေၾကာင္းျဖာေပါ့။ကရင္ျပည္နယ္ဖက္လို႔ထင္တာပဲ။ စကားသံနဲ႔ လံုခ်ည္အဆင္ကိုၾကည့္ၿပီးေျပာတာပါ။ ေသေတာ့မေသခ်ာဘူး။ ဒါမ်ိဳး တျခားနယ္ဖက္ေတြမွာ ေတြ႔ဖူးၾကားဖူးရင္ ေျပာျပသြားပါဦး။Villagers moving a house in Myanmar.Credit: Wi Zin Nyo Zinnyo
Posted by Myanmar Pictures on Friday, April 18, 2014

Post a Comment