အရမ္းရီရလို႕ကမ္းလက္ shared Kathy Nyunt's video.

သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ဆီ ကရတာပါ အရမ္းရီရလို႕ မ်ေဝလိုက္တာပါ မူလဖန္တီးရွင္ေရ ေက်းဇူးပါေနာ္
Posted by Kathy Nyunt on Wednesday, May 27, 2015

Post a Comment