အေမရိကန္ရဲ႕အဓိက အားသားခ်က္က အေရအတြက္ မဟုတ္ဘူး


အိုင္ဖုန္း၊ အုိင္ပက္၊ မိုက္ကရုိေဆာ့(ဖ္)၊ အင္တာနက္၊ ဒါေတြ အားလံုး ကမာၻ႔ဘယ္နုိင္ငံကမွ တီထြင္နိုင္တာမဟုတ္ဘူး။ အေမရိကန္ေတြကပဲ တီထြင္လိုက္တာပါ။ တစ္ဦးခ်င္းအရည္အေသြးမွာ တရုတ္ေတြလည္း အေမရိကန္ေတြကို ယွဥ္ႏိုင္တာပါပဲ။ ဒီလိုယွဥ္ႏိုင္ပါလ်က္နဲ ့သူတို ့က ဘာၿဖစ္လို႔ အေမရိကန္ေတြလို တီထြင္မႈေတြ မလုပ္နုိင္ၾကတာလဲ။ အေျဖက ရွင္းရွင္းေလးပါ ။ အေမရိကန္ေတြမွာ ရွိတဲ ့သတၱိမ်ိဳး သူတို႔မွာ မရွိလုိ႔ပါပဲ။ ပဲြစဥ္တစ္ခုလုံးရဲ႕ အေျဖကို ေျပာင္းလဲပစ္နုိင္တဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ိဳး အေမရိကန္ေတြဆီက အၿမဲ ေမွ်ာ္လင့္ထားလို ့ရပါတယ္။ သူတို ့ခဏက်ဆင္းမယ္၊ ၿပီးရင္ ထိပ္တန္းျပန္ေရာက္လာမယ္။ ဒီလို အၾကိမ္ေရေတြက မနည္းေတာ့ပါဘူး။....................

အေမရိကန္ရဲ႕အဓိက အားသားခ်က္က အေရအတြက္ မဟုတ္ဘူး၊ သူတို႔ရဲ႕ ေနာက္မတြန္႔ ရြတ္ရြတ္ခၽြံခၽြံစိတ္ဓာတ္ပါ။ ဒီ စိတ္ဓာတ္က ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္လူအဖဲြ႔အစည္းဟာ တီထြင္ဖန္တီးမႈမွာ တရုတ္ထက္ အျပတ္အသတ္သာပါတယ္။ "အေမရိကန္ေတြ က်ဆင္းေနၿပီးဆိုတာ အမွန္ပဲလား။ မမွန္ဘူးလား" ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သူတို ့အေမရိကန္ေတြ အခ်င္းခ်င္းျငင္းခံုေနၾကတာကို ၾကည့္ရုံနဲ႔တင္ သူတို႔ဟာ လက္ရွိ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ သာယာေနတတ္တဲ႔လူ႔ေတြ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါက သူတို႕ရဲ႕ အဓိကအားသာခ်က္ပါ။

 (One Man's View of the World)

ဒီမူက သူတုိ႔ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အျမင္ကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္း တစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္မွာ လူက မူထက္ ႀကီးေနတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ သမၼတ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနမယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ မရဘူးဆုိရင္ ဒီသမၼတဟာ အမည္ခံသမၼတ တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ စကၤာပူ၊ ၿဗိတိန္၊ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကတုိ႔ကုိ ၾကည့္ပါ။ ခင္ဗ်ားက သမၼတ (သုိ႔မဟုတ္) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆုိရင္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အမိန္႔ကုိ နာခံရပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းက လူထက္ ႀကီးေနလုိ႔ပါ။ အေမရိကကုိ အသာထားပါဦး။ တ႐ုတ္ဟာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးနဲ႔ အစုိးရဖြဲ႔စည္းပုံဆုိင္ရာ ကိစၥေတြမွာ စကၤာပူရဲ႕ ေျခရာကုိေတာင္ မီေအာင္ လုိက္ႏုိင္ပါ့မလား။

Post a Comment