ရွီနဲ႔ေဒၚစု


အြန္လိုင္းမွာ ေဟာ႔ေနေပမဲ႔ သတင္းစာမွာေတာ႔ ရွီနဲ႔ေဒၚစုပံု ေစာေစာရက္ေတြ အတြင္း မေတြ႔ခဲ႔ရဘူး။
ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ေတြကို ပိတ္ထားဆိုပဲ။
လက္ခံေတြ႔ဆုံတဲ႔ေနရာက ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြကိုသာ ေတြ႔ဆုံတဲ႔ေနရာမို႔ ေဒၚစုအေပၚ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ တန္ဖိုးထားမႈကေတာ႔ ထင္ရွားေနတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ေပးတယ္ေပါ႔။
တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈက ထမင္းဝိုင္းမွာ သူ႔ခုံကိုယ္႔ခုံ ထိုင္ခုံေရြးတာကကို နာရီဝက္ေလာက္ ၾကာေနတတ္ဆိုပဲ။

Post a Comment