လႊတ္ေတာ္အမတ္ႀကီးမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာမိ


စိတ္ဝင္တစားနားေထာင္လိုက္ရင္ ေခါင္းကကို အဲသလိုျဖစ္သြားတာ။
(မိေအာင္ရိုက္တဲ႔လူကရွိေသး၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႀကီးမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာမိ)
ပိုဆိုးတာက ကင္မရာဝူးမင္းက ေအာက္ကပုံပါ တြဲပို႔လိုက္တဲ႔ ကိစၥ။
(အဘိဓမၼာအသင္း ေလးႏွစ္ေျမာက္တဲ႔ေလ)


Post a Comment