ႏွလုံးသားနဲ႔ ကန္ရတဲ႔အခါ


ႏွလုံးသားနဲ႔ ကန္ရတဲ႔အခါ
ဗိုက္ရႊဲရႊဲေတြက သေရာ္ၿမဲ။
ဒီပလိုမက္တစ္ ေျပာတဲ႔အခါ
အူတူတူ စေတးတပ္ သေရာ္ၿမဲ။

ကိုယ္႔ႏိုင္ငံကို ကိုယ္တကယ္ ခ်စ္ရင္ ဒါေတြ ျပင္ရမယ္။
ေလခ်ိဳ မေသြးေၾကး၊ ဒီမွာ ေျပာမယ္ (မင္း သေဘာမတူရင္ ျငင္းေလ၊ မဆဲနဲ႔)
၁။ ကိုယ္က်င္႔တရားအရ သာတူညီမ်ွရွိမႈ (ဘယ္အေကာင္ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ေဖာက္၊ ေဖာက္တဲ႔ေကာင္ ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူ)
၂။ အခြင္႔အေရးအရ သာတူညီမ်ွရွိမႈ (ခင္ဗ်ား သားသမီး ဒီပညာသင္ႏိုင္ရင္ သူမ်ားသားသမီးလည္း ဒီပညာ သင္ခြင္႔ရေနရမယ္။
၃။ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း သာတူညီမ်ွ ရိုမႈ (ျမန္မာျပည္သူတိုင္း အမိုး၊ အိပ္ယာနဲ႔ ယုံၾကည္ရာ အိပ္မက္ မက္ခြင္႔ ရွိေနရမယ္)

အဲဒီလူဟာ သမၼတ ျဖစ္ထိုက္တယ္။
ဒီမွာ ကုန္ကုန္ေျပာမယ္။ အဲဒီေန႔ ထိုင္းဆိုတာ ပါမႊားေလးပါ။
ေနးရွင္းကို တကယ္ခ်စ္ပါ။ ပညာပါပါ ေျပာင္းလဲပါ။

ဘာျဖစ္ျဖစ္ အကုန္ညွစ္သြားတဲ႔ ယူ ၂၃ ကို အေလးျပဳတယ္။

Post a Comment