ေတာ္ေတာ္ေနာက္တဲ႔ ဝန္ႀကီး


ဟာ..... ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးကေတာ႔ ေနာက္ၿပီ။ စကၤပူရီယန္းက ျမန္မာစာ မဖတ္တတ္ေလာက္ဘူးရယ္လို႔။
ျမန္မာစာဖတ္ႏိုင္တဲ႔ စလုံးေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားရွိတယ္။
လီကြမ္းယုစာအုပ္ေတြ ဘာသာျပန္ခြင္႔ရဖို႔ အစအဆုံးကူညီေနတဲ႔ ေဒါက္တာ ဂၽြန္ လီ တို႔ေတာင္ ေတြ႔ရင္ မဂၤလာပါ၊ ေနေကာင္းလားနဲ႔ စတာ။
သူ တင္တဲ႔ ပို႔စ္ အစစ္ဆိုရင္ေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ေနာက္တဲ႔ ဝန္ႀကီးပါ။

Post a Comment