မပြင္႔တပြင္႔ တရုတ္နဲ႔ ဒိုးဒိုးေဒါက္ေဒါက္ ေဒၚစု ေတြ႔ၾကၿပီ


မီရွယ္ ရိုးရဲ႕ The Lady ကို ျပသခြင္႔ ပိတ္၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုတဲ႔ နာမည္ ကိုေတာင္ ဝက္ဘ္ ေပ႔ဂ်္မွာ
ရွာမရေအာင္ ပိတ္ထားခဲ႔သတဲ႔ (ဒီ ေဆာင္းပါးက ေျပာတာ)။
ျမန္မာျပည္က အဘတို႔ စိတ္ေကာက္မွာ စိုး..စိုး.. စိုး.... ရိမ္လို႔ရယ္
ျပည္တြင္းႏိုင္ေရး အေပၚ ေဒၚစု ဩဇာလႊမ္းလာမွာကို စိုး.. စိုး.. စိုး.. ရိမ္လို႔ ရယ္ေၾကာင္႔ ေဒၚစုရဲ႕ တရုတ္ျပည္ ခရီးစဥ္ေႏွာင္႔ေႏွးခဲ႔ရျခင္း ျဖစ္ဟန္တူပါသတဲ႔။

Post a Comment