"ထိုင္းဆိုတာကေရာ ခ်ိဳနဲ႔လား?" ဟြင္း ဟြင္း။


၁။ အင္ဒိုကို အားေပးေနတယ္။
၂။ တစ္ေယာက္ထဲ ကုလားထိုင္ေပၚ မတ္မတ္ႀကီးထိုင္ၿပီး ခပ္တည္တည္နဲ႔ ေဘာပြဲၾကည့္ေနတဲ႔ပုံႀကီး တက္လာရင္ တက္မေပးၾကပါရန္။
 (Published by Zin Wai Thaw · June 13 at 8:33pm ·)

မရေတာ႔ဘူး။ ထိုင္း ဖိုင္နယ္တက္ၿပီ။
ဒီမွာ ေမးစရာရွိတာက "ထိုင္းဆိုတာကေရာ ခ်ိဳနဲ႔လား?" ဟြင္း ဟြင္း။
ဖိုင္နယ္မွာ ဘာမဆို ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
ပုတီးလည္း စိတ္၊ အနယ္လိုက္ဇ္လည္းလုပ္ ကိုၾကည္လြင္။
(Published by Zin Wai Thaw · June 13 at 10:02pm ·)

Post a Comment