တကယ္ႏိုင္သြားတာပါဗ်ာ။


ဂိုးေတာ့ မရေသးဘူးေပါ့ေလ။


စကၤာပူ ၀၊ ျမန္မာ ၁။
Published by Zin Wai Thaw · June 4 at 8:55pm


ဟားဟားဟား
ေပါက္တတ္ကရ ပင္နယ္တီ ၁၊ ဂိုး အစစ္အမွန္ ၂
Come on, get on, carry on BOYS!

Published by Zin Wai Thaw · June 4 at 9:50pm

တကယ္ႏိုင္သြားတာပါဗ်ာ။  


 Published by Zin Wai Thaw · June 4 at 10:26pm

Post a Comment