ဖီလစ္ပိုင္ ၁၊ ျမန္မာ ၅


ၾကည္လြင္
သန္းတိုးေအာင္
ျပည္တြင္း အရံထိုင္ခုံေပၚက ဖင္တႂကြႂကြ ယူ ၂၃
စိတ္ဓာတ္နဲ႔ကန္ေတာ႔ စကၤာပူေရာက္ျမန္မာေတြ တအုန္းအုန္း
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးသာ မႏူးမနပ္ စေတးတပ္မတင္ပါေစနဲ႔။

Post a Comment