ယူ ၂၃ အတြက္ မိုဟာမက္ အလီရဲ႕ အားေပးစကား


(ကမ္းလက္ ပေရာက္ဒ္လီ ပရီဆင္႔တက္ဒ္)

"အဲဒီ လူ႔ဘီလူးႀကီးကို က်ေနာ္ ေၾကာက္ခဲ႔ဖူးပါတယ္၊ ဒါေပမဲ႔ ခ်န္ပီယံျဖစ္ခ်င္တဲ႔ လူက အဲဒီ ဘီလူးႀကီးကို ႀကိဳးဝိုင္းထဲမွာ အလဲထိုးႏိုင္မွ ရမွာေလ။ အခု က်ေနာ္ ခ်န္ပီယံျဖစ္ခ်င္လာတဲ႔ေနာက္ အဲဒီ လူ႔ဘီလူးႀကီးကို မေၾကာက္မိေတာ႔ဘူး၊ သူ႔ကို အလဲ ထိုးသတ္ဖို႔ပဲ စိတ္ကူးထားေတာ႔တယ္"


၁၇ ႏွစ္သား မိုဟာမက္ အလီရဲ႕ စကား။photo from ျမန္မာေဘာလံုးခ်စ္ျမတ္နိုးသူမ်ား

Post a Comment