ေတလာရဲ႕ ဂ်င္နရယ္ေနဝင္း စာအုပ္ထဲက ျမန္မာ စကားပ


တေလာကထြက္တဲ႔ ေတလာရဲ႕ ဂ်င္နရယ္ေနဝင္း စာအုပ္ထဲကပါ၊ ျမန္မာ စကားပုံေတြကို အဂၤလိပ္လို ျပန္ေရးထားတာ။
အဲဒါေတြကို စြတ္ၿပီးဘာသာျပန္ရင္ေတာ႔ ရယ္စရာျဖစ္ကုန္မွာ ေသခ်ာတယ္။

အေမေက်ာ္ ေဒြးေဒၚလြမ္းကို "Those who seek to love the Aunty outside rather than the mother of their own." လို႔ ေရးထားၿပီး
ဒီယုန္ျမင္လို ဒီၿခဳံထြင္ကို "They create the bush (to catch it) as they see the rabbit." လို႔ သူနားလည္သလို ေရးထားတာ ေတြ႔ရတယ္။

ဖတ္ရင္း ရယ္ခ်င္လို႔ တင္လိုက္တာပါ။ မ်ဥ္းတားထားတာေလးေတြ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

Post a Comment