ဒီက ေစာင့္ေနသူ


တစ္

ေလယာဥ္ေပၚမွ အဆင္း ခပ္ေ၀းေ၀းမွ လက္ျပေနသည့္ရဟန္းတစ္ပါးကိုေတြ႕ေနရသည္။ မည္သူမွန္း အတိအက် မသိရေသး။ သို႔ေသာ္ လက္ျပျခင္း၊ ျပံဳးျပျခင္း၊ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္း၊ ပို႔စ္တင္ျခင္း ေလးမ်ိဳးစလုံး တၿပိဳင္နက္လိုလို လုပ္ေနႏိုင္သျဖင့္ ဓမဂဂၤါသာျဖစ္ရမည္ဆိုၿပီး ျပန္လည္လက္ျပလိုက္၏။ မွားႏိုင္ေျခ နည္းသည္။ႏွစ္

ပါဠိေကာလိပ္ေရာက္ၿပီး ကိုယ္လက္သန္႔စင္ရန္ ေရခ်ိဳးခန္းထဲ ၀င္လိုက္သည္။
ထိုစဥ္ အျမင့္ ငါးေပ ေျခာက္လက္မအထက္မွာရွိသည့္ ပိုးမ်ွင္ေလးတစ္ခုက နဖူးကို လာႏႈတ္ဆက္သည္။ တကယ္ေတာ့ ေရခ်ိဳးခန္းက သန္႔ရွင္းေနပါသည္။

သုံး

ထို႔ေနာက္ ကိုယ္တိုင္က ေစာင့္ေနသူ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
ဘိက္ခု ဥာဏိန္
ဘစံ
ႏွစ္းပါးစလုံး ေနာက္က်သည္။ ႏွစ္ပါးစလုံးကလည္း ကားၾကပ္ေနလို႔ဟု ေျပာၾကသည္။

"အေတာ္ အဆင္ေျပပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာက ဘာေၾကာင့္ပဲ ေနာက္က်ေနာက္က်၊ ကားၾကပ္ေနလို႔ဆိုရင္ အိုေကသြားတာပဲ" ဓမဂဂၤါက ဆိုသည္။

သူစကားကိုေတာ့ ဟိုႏွစ္ပါးကို ျပန္မေျပာျဖစ္ခဲ့ပါ။

ဆက္ရန္
(ဆက္ရန္ဆိုေသာ္လည္း ဆက္ဖို႔က မေသခ်ာလွပါ)

Post a Comment