က်ြန္ေတာ႔္ကိုယ္ က်ြန္ေတာ္ ဘာသာမဲ႔ (ဖန္ဆင္းရွင္ မယံုၾကည္)လို႔ မသတ္မွတ္ ပါဘူး


က်ြန္ေတာ႔္ကိုယ္ က်ြန္ေတာ္ ဘာသာမဲ႔ (ဖန္ဆင္းရွင္ မယံုၾကည္)လို႔ မသတ္မွတ္ ပါဘူး။ ထာ၀ရဘုရားသခင္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လက္ခံတာမဟုတ္ ျငင္းဆန္တာ မဟုတ္ပါ။ လူေျပာသူေျပာအရ ကမၻာဆိုတာ မဟာေပါက္ကြဲမွဳၾကီး ကေန စတင္ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ ဒါေပမဲ႔ လူသားဟာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ အတြင္းမွာ ေတြးေခၚ စဥ္းစားတတ္တဲ႔ သတၱ၀ါ၊ မိမိကိုယ္ကို သုံးသပ္ ဆင္ျခင္ႏိုင္တဲ႔ သတၱ၀ါ အေနနဲ႔ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာ ခဲ႔ပါတယ္။

ဒါဟာအဆင္႔ဆင္႔ေျပာင္းလဲမွဳ ဒါ၀င္၀ါဒရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ပဲလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒါဟာ ထာ၀ရ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဖန္ဆင္းမွဳလားဆိုတာ က်ြန္ေတာ္ မသိပါဘူး။ ဒီေတာ႔ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္သူေတြနဲ႔ ေတြ႔လာရင္လည္း ပ်က္ရယ္မျပဳပါဘူး။ ထာ၀ရဘုရားသခင္ ရွိတယ္ဆိုတာကို ယံုၾကည္ဖို႔ မလိုအပ္ သလို မရွိ္ပါဘူးလို႔ျငင္းဆန္ေနစရာလည္း မလိုအပ္ပါဘူး။


သူတို႔ဘာသာထဲ၀င္ဖို႔ စည္းရံုးေနၾကတဲ႔ က်ြန္ေတာ္႔ေဘးက လူေတြလည္း ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ မရွိဘူး ဆိုျပီး က်ြန္ေတာ္႔ကို စည္းရံုးဖို႔ လက္ေလ်ာ႔သြားၾကပါျပီ။ ကေလးဘ၀ကတည္းက ရင္းႏွီးလာခဲ႔တဲ႔ အမိ်ဳးသမီး မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ က်ြန္ေတာ္႔ဇနီးမွာလည္းရွိပါတယ္။ သူကလည္း က်ြန္ေတာ္ဇနီးကို သူတို႔ဘာသာထဲ၀င္ဖို႔ အျမဲနားခ်ေနတတ္တယ္။ ေနာက္ ဆံုးေတာ႕ က်ြန္ေတာ္႔ဇနီးက အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးကို အေတြ႔မခံေတာ႔ပါဘူး။ "အေတာ္စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတာပဲ၊ ေတြ႕လိုက္တိုင္း ခရစၥယန္ ဘာသာထဲ ၀င္ဖို႔ပဲေျပာေနတယ္" လို႕ က်ြန္ေတာ္္႔ဇနီးက ေျပာပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္႔ဇနီးကလည္း ဒုတိယ ဘ၀ရွိတယ္ဆိုတာကိုမယံုၾကည္ပါဘူး။ (ဒုတိယဘ၀) မရွိဘူးဆိုေစဦးေတာ႔ ရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္ျခင္းက စိတ္ သက္သာရာ ရေစတယ္ဆိုတာကိုေတာ႔ သူမက၀န္္ခံပါတယ္။

(One Man's View of the World)

Post a Comment