ႏိုင္ငံတကာမွာ စာအုပ္ေရးတာက အျမီးႂကြားတာမဟုတ္ဘူး


ကေလာင္အမည္ (သို႔) နာမည္ရင္းဆို ရပါၿပီ။
သူဘာေကာင္လဲဆိုတာကို သူဘာေရးထားတာလဲ ဆိုတာနဲ႔ဆုံးျဖတ္တယ္။
ဟင္နရီ ကစ္ဆင္းဂ်ား၊ ဆမ္ ဟန္တင္တန္၊ ဖရန္စစ္ ဖူကူယားမား၊ လီကြမ္းယု၊ ရပါၿပီ။
အခု ဂ်င္နရယ္ေနဝင္း ေရသူကလည္း အေႏွာင္႔မွာ ေတလာ ပဲ။ ေတလာဆို ရေနၿပီ။

Post a Comment