တိုက္ဆိုင္မႈတစ္ခု သက္သက္ပဲလား


ေဒၚစု တရုတ္ျပည္အေရာက္၊ ေဘဂ်င္းအစိုးရက ကိုးကန္႔ေတြကို လိမ္လိမ္မာမာေနဖို႔ လွမ္း အေငါက္။
ကိုးကန္႔ေတြကလည္း စာေတြဘာေတြေတာင္ ထုတ္ျပန္လို႔။
ျပသနာက သူတို႔စာထုတ္ျပန္ရျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းက တရုတ္ အစိုးရေၾကာင္႔ တဲ႔။
ဒါက ဘာသေဘာလဲ။ အႀကီးစား ကြက္ရွင္မာ႔(ခ္)
ဘာပဲဆိုဆို ဦးရဲထြဋ္အတြက္ စေတးတပ္တစ္ပုဒ္ ရသြားတာေပါ႔။
"ေစာင္႔ၾကည္ရဦးမွာ" တဲ႔ေလ။

Post a Comment