ကမ္းလက္စာေပတိုက္ႏွင့္ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲ ဖိတ္ၾကားလႊာ
နားဝင္မခ်ိဳ (ဇင္ေဝေသာ္)
လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ပဋိပကၡ၊ ဒုတိယတြဲ (ဇင္ေဝေသာ္)
စုဋီကာ (သို႔) ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျဖတ္သန္းျခင္း (ကေလာင္စုံ)
ၿပဳံးစိစိ ခ်ဥ္ ငန္ စပ္ေလးမ်ား (ဇင္ေဝေသာ္)
အထက္ပါ ေလးအုပ္ ပင္နီဇူလာ ပလာဇာ၊ ျမသရဖူအထည္ဆိုင္မွာ ရႏိုင္ပါၿပီ။

Post a Comment