ညီေလးတို႔ေရ


ညီေလးတို႔ေရ
ရင္ဘတ္နဲ႔ကန္တဲ႔ ငါတို႔လည္း
ေျခကုန္လက္ပန္း က်သကြဲ႔
လူေတြက ေသြးနဲ႔သားနဲ႔ကိုး။

ကြင္းထဲက ပရိသတ္ေရ
လက္ခုပ္မတီးရလို႔
ငါတို႔လည္း ရင္နာသကဲြ႔ "ျမန္မာ ျမန္မာ"
လူေတြက ေသြးနဲ႔သားနဲ႔ကိုး။

လီကြမ္းယုကို စိန္ေခၚဖူးရဲ႕
၁၀ ႏွစ္ အခ်ိန္ေပးပါ
"မဂၤလာပါ" ခ်တ္တင္းရုန္းမ္က ႏႈတ္ဆက္ခြင္႔ျပဳပါ
ခင္ဗ်ား ေမြးေန႔မွာ အိုင္ပက္ လက္ေဆာင္ေပးခြင္႔ျပဳပါ။

ဟုတ္ကဲ႔
အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔
ရာႏႈန္းျပည့္ ႏိုးထေနေစရမယ္
လူႀကီးမင္း ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ ရာႏႈန္းျပည့္ လြဲေနေစရမယ္။


ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment