စလုံးဒကာ၊ ဒကာမေတြကလည္း လီကြမ္းယုျမန္မာျပန္ကို ေတာင္းသဗ်ျမန္မာလုိတစ္လုံးမွ မဖတ္တတ္တဲ႔ စလုံးဒကာ၊ ဒကာမေတြကလည္း လီကြမ္းယုျမန္မာျပန္ကို ေတာင္းသဗ်။
မ်က္ႏွာဖုံးၾကည့္ၿပီး Cool! လို႔က ေျပာေသးတယ္။ ဂုဏ္ယူၾကတာေလ။ စိတ္ကူးခ်ိဳခိ်ဳရဲ႕ စာအုပ္အျပင္အဆင္ကလည္း အဆင္႔ျမင္႔ပါတယ္၊ စံ ဝင္တယ္ေပါ႔။
တခ်ိဳ႕က သိမ္းထားဖို႔ တဲ႔၊ တခ်ိဳ႕ကေတာ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ျမန္မာကို ေပးဖို႔တဲ႔။
မဖတ္ႏိုင္ဘဲေတာင္းတာဆို တစ္အုပ္ကို ေဒၚလာတစ္ရာနဲ႔မွ ေပးမွာဆိုရင္ အခုေန သူေဌးျဖစ္ၿပီ။

Post a Comment