ဘာလဲ writing on the wall။ သူတင္ကိုယ္တင္ပဲ။


မနက္မွ အီးလို ကြန္ပလိန္းေရးမယ္။ တီဗြီေၾကျငာသူ အရူးက ျမန္မာကိုပဲ အစြယ္မရွိတဲ႔ ေျမြလို။
ေသလိုက္။ ျမန္မာက ဘယ္ေတာ႔မွ အလြယ္အရႈံးမေပးခဲ႔ဘူး။
မယုံရင္ ကမၻာ႔သမိုင္း ျပန္ဖတ္။

Post a Comment