ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ သမိုင္းသိထားမွ


ေမး။ ။ ၁၉၉၇ ခု၊ အာရွမွာ စီးပြားေရး အက်ပ္႐ုိက္ေတာ့ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခု ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အေမရိကန္ေတြကလာၿပီး ထုိင္းကို အကူအညီေပး (ကယ္တင္) လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ထားခဲ့တာ။ တကယ္ေတာ့ အေမရိကန္က ေရာက္မလာခဲ့ဘူး။ အဲဒီေနာက္ ထုိင္းက တ႐ုတ္ကို ပိုၿပီး အားကိုးရမယ့္ အေနအထားမ်ိဳး ရွိလာလိမ္႔မယ္လုိ႔ သံုးသပ္ခဲ့ၾကတယ္။

ေျဖ။ ။ ဒါက ဒီလိုေလ၊ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲၿပီးသြားေတာ့ အေမရိကန္ေတြ အတြက္ ထုိင္းရဲ႕တန္ဖုိး (အသံုး၀င္မႈ) ကလည္း ေလ်ာ႔က်သြားၿပီ။

ေမး။ ။ ဒီ ေဒသတြင္းမွာ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ႀကီးႀကီးလာတဲ့ တ႐ုတ္ကို ထုိင္းက ဘယ္လုိ တုန္႔ျပန္မယ္လုိ႔ ထင္မိပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ဒါက ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ သမိုင္းကို သိထားမွရမယ္။ ဂ်ပန္ေတြအားေကာင္းစဥ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကို ၀င္တုိက္မယ္ လုပ္ေတာ့ ဂ်ပန္စစ္သားေတြကို သူတုိ႔ႏုိင္ငံထဲ ၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ ဂ်ပန္စစ္သားေတြအတြက္ မေလးရွားနဲ႔ စကၤာပူထဲ၀င္ဖုိ႔ ပိုလြယ္ကူသြားတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္သူႏိုင္င္ေျခရွိသလဲ၊ ဘယ္သူက ပိုၿပီး အားေကာင္းသလဲ၊ ထုိင္းကေတာ့ အဲဒီလူနဲ႔ ေပါင္းမွာပဲ။

Post a Comment