ဗမာျပည္သည္ တို႔ျပည္ကို အဂၤလိပ္လိုေရးေတာ့ အဲလို ျဖစ္သြားေရာ ဟဲ ဟဲ


*****

Post a Comment